icon

Có những tiện ích gì trong mục "Hóa đơn" trên Hi FPT?

Quý khách có thể sử dụng các tiện ích sau trong mục "Hóa đơn" trên ứng dụng Hi FPT:

  • Thanh toán hóa đơn cước Dịch vụ Internet, Internet - Truyền hình, Camera
  • Theo dõi lịch sử thanh toán
  • Xem và tải hóa đơn cước Dịch vụ
  • Tham gia trả trước với nhiều ưu đãi độc quyền
  • Thanh toán hộ hợp đồng khác
  • Liên kết ví/thẻ ngân hàng
copy-icon