Giảm tới 20.000 đồng khi thanh toán tự động AutoPay
Và tới 100.000 đồng khi trả trước online từ 12 tháng trở lên Chi tiết thể lệ chương trình
Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/12/2018
Khi khách hàng thanh toán cước Internet và Truyền hình FPT trên ứng dụng Hi FPT, trang Member FPT và quét mã QR trên email thông báo cước hoặc ứng dụng của nhân viên FPT.
Giảm tới 20.000 đồng khi thanh toán tự động AutoPay
Và tới 100.000 đồng khi trả trước online từ 12 tháng trở lên Chi tiết thể lệ chương trình
Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/12/2018
Khi khách hàng thanh toán cước Internet và Truyền hình FPT trên ứng dụng Hi FPT, trang Member FPT và quét mã QR trên email thông báo cước hoặc ứng dụng của nhân viên FPT.

Đăng ký Thanh toán Tự Động Cước Hàng Tháng AutoPay
Hỗ trợ với 1 trong 4 loại thẻ Quốc tế: Visa, MasterCard, JCB và American Express

1 Số hóa thẻ
2 Đăng ký AutoPay

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi

Các phương thức khác

Thanh toán trực tuyến qua

Internet Banking và Mobile Banking

Hướng dẫn chi tiết

Thanh toán trực tiếp tại

Chi nhánh/Phòng giao dịch FPT Telecom

Danh sách chi nhánh

Thanh toán trực tiếp tại

Hệ thống cửa hàng FPTShop.com.vn

Danh sách cửa hàng